Styrelsen 2023-2024

Följande personer ingår i Norra Hälsinglands Konsertförenings styrelse 

Ordförande Olle Linder 
Vice ordförande Ingmar Höglund
Sekreterare Bo Tangfelt
Kassör Anders Mohss 

Anne-Lii Lindström, suppleant
Annika Arner
Björn ErikssonCarin Åkerlund
Edward Mika
Elena Semenova
Viveka Höglund
Håkan Lönnberg Lena Husén, revisor
Tony Björklund, revisor

Rulla till toppen